Leady handlowe

Tworzenie leadów handlowych polega na ustaleniu rzeczywistego potencjału dla zaplanowanych strategii biznesowych - dotyczących głównie działań zorientowanych na sprzedaż - w grupach, które mogą dla firmy stanowić nowych klientów. Pojedynczy lead dostarcza konkretnych, zazwyczaj czysto "merkantylnych" informacji.

Rezultaty powinny pozwalać na oszacowanie rzeczywistego zainteresowania ofertą i mierzyć u odbiorców gotowość podjęcia negocjacji handlowych.

Dzięki badaniu można dowiedzieć się:

 • którzy potencjalni klienci wyrazili zainteresowanie ofertą i chcą rozpocząć negocjacje w najbliższym czasie (tzw. gorący lead),
 • którzy identyfikują analogiczne potrzeby, ale sam proces zakupu zamierzają realizować np. w późniejszym czasie (ciepły lead), 
 • którzy nie identyfikują w ogóle potrzeb związanych z naszą propozycją (zimny lead).
 

Leady handlowe identyfikują obszary rynku, dla których nasza oferta jest najatrakcyjniejsza i jednocześnie pokazują, gdzie potencjał nabywczy jest niewielki lub nie występuje wcale. Pozwala to na rezygnację z kontaktu tam, gdzie pozorny target okazał się mało lub w ogóle nie rokujący, oraz podjęcie trafnych kontaktów z potencjalnymi klientami spełniającymi kryteria. Dla działów handlowych taka informacja jest po prostu bezcenna. W oparciu o nią zarządzający mogą tworzyć lepszą politykę sprzedażową i efektywniej generować zysk.

Grupa Marketingowa TAI zapewnia całkowitą koordynację przedsięwzięcia poprzez:

 • zaprojektowanie scenariusza uściślającego kryteria doboru grup docelowych,
 • dokonanie segmentacji rynku,
 • ustalenie celu i zakresu zadań dla projektu,
 • dotarcie do osób decyzyjnych,
 • przeprowadzenie wywiadu opiniującego produkt lub usługę, które dystrybuuje zleceniodawca badania,
 • diagnozę potencjału nabywczego dla respondentów,
 • przeprowadzenie analizy zebranych informacji,
 • przekazanie raportu z ustalonym stopniem zainteresowania ofertą dla poszczególnych grup.
 


Kontakt