Telemarketing

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest pierwszy kontakt z potencjalnymi klientami lub wstępna diagnoza zainteresowania produktem. Wiedza, którą dostarczają akcje realizowane w oparciu o telemarketing, jest wykorzystywana we wszystkich obszarach działalności. Zakres takich zleceń wyznacza zazwyczaj konkretna potrzeba rynkowa.

Najczęściej wynika ona z chęci dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, maksymalnego przyswojenia przez klientów oferty, a następnie prowadzenia aktywnych działań o charakterze sprzedażowym (ale nie tylko). Telemarketingz uwagi na nieograniczony zasięg, jest doskonałym narzędziem do kreowania i podtrzymywania relacji z odbiorcami usług czy produktów. 

Solidny klient

Projekty tego typu pozwalają odciążyć bieżącą pracę działów firm. Firma typu Contact Center przejmuje i zarządza np. fazą kontaktów. Musi się to odbywać zawsze w sposób zgodny z wewnętrznymi standardami wypracowanymi przez firmę. Wymagana jest analiza i selekcja informacji - należy dostarczyć zarządzającym pulę kontaktów wyposażoną w parametr diagnozujący gotowość podjęcia negocjacji handlowych i chęć spotkania. Duża liczba akcji telemarketingowych związana jest z działaniami sprzedażowo-promocyjnymi.

Trafne strategie

Telemarketing jest doskonałym narzędziem dzięki, któremu możemy podnieść efektywność wszystkich realizowanych działań biznesowych. Dobrze przygotowany projekt powinien przede wszystkim jasno definiować zagadnienia, które uznajemy za kluczowe i dostarczać odbiorcom konkretnych i właściwych informacji. Istotne jest bowiem, aby rozmówca w trakcie wywiadu odniósł się do podejmowanych kwestii i - co ważne -przyjął aktywną postawę w trakcie wywiadu.

Jakość działań komunikacyjnych jest bardzo ważna, a w wypadku podejmowania kontaktów B2B wręcz kluczowa. Należy pamiętać, iż niemerytorycznie prowadzony kontakt utrwala stereotyp, że w kontakty inicjowane przy użyciu telefonu, wpisana jest powierzchowność i nierzetelność.

Ważne jest też, aby pamiętać, na co przy okazji takich projektów najczęściej zwracają uwagę sami odbiorcy. Jeśli działania te są dobrze przygotowane i realizowane z poświęceniem, zawsze przyczyniają się do wzrostu zaufania i pogłębiania relacji firmy z jej odbiorcami. Dobrym mottem niech będzie to, że "każdy kontakt należy zawsze traktować jako rodzaj inwestycji".

Zakres zagadnień może być bardzo różnorodny i dotyczy np.:

  • prezentacji oferty i zdiagnozowania możliwości nabywczych,
  • oceny wybranych cech produktów,
  • wskazania najefektywniejszych form kontaktów z klientami, 
  • oceny efektywności świadczonych usług,
  • identyfikacji możliwych obszarów zwiększania przychodów dla określonych linii produktowych.


Dzięki dostarczanym informacjom, Klienci Grupy Marketingowej TAI skutecznie projektują lub weryfikują obrane strategie biznesowe oraz identyfikują nowe nisze rynkowe.


Kontakt