Badania na zamówienieBadania na zamówienie

Zmniejsz ryzyko podejmowanych decyzji marketingowych.

Odpowiadamy na Twoje potrzeby! Oferujemy badania ilościowe i jakościowe. Przygotujemy i przeprowadzimy każde badanie oparte o telefoniczny kanał komunikacji z Respondentem, Twoim Klientem.

Badania prowadzimy we własnym, profesjonalnym call center, przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych. Telefoniczne wywiady z respondentami przeprowadza stały zespół ankieterów gwarantujący wysoką jakość pracy i bezpieczeństwo przedsięwzięcia.


Skontaktuj się z nami

kontakt@targetmarketing.pl

Tel.: (61) 859-07-72, (61) 859-07-68

Napisz do nas


Kontakt