Badania rynku CATI

Badania rynku CATIBadania rynku CATI

Zmniejsz ryzyko podejmowanych decyzji marketingowych.

Badania prowadzimy we własnym, profesjonalnym call center, przy wykorzystaniu technik teleinformatycznych. Telefoniczne wywiady z respondentami przeprowadza stały zespół ankieterów gwarantujący wysoką jakość pracy i bezpieczeństwo przedsięwzięcia. Projekty realizujemy na rynku B2B i B2C. Pracujemy na bazach własnych lub powierzonych. 

Odpowiadamy naszym Klientom na pytania dotyczące, między innymi:

  • znajomości i zapamiętywalności marek (metody spontaniczne i wspomagane),
  • pozycji marek na rynku,
  • wizerunku marki i firmy,
  • efektywności kampanii reklamowych,
  • jakości dystrybucji.

Badamy między innymi :

  • zachowania konsumentów,
  • skłonności zakupowe poszczególnych grup konsumentów,
  • bodźce wpływające na wybór takiej a nie innej oferty,
  • satysfakcję konsumenta
  • oraz pozostałe wskaźniki, które określimy z naszym zleceniodawcą w zależności od potrzeb.

Skontaktuj się z nami

kontakt@targetmarketing.pl

Tel.: (61) 859-07-72, (61) 859-07-68

Napisz do nas


Kontakt