Umawianie spotkań handlowych

Umawianie spotkańUmawianie spotkań

Usługę umawiania spotkań realizujemy wykorzystując metody aktywnego telemarketingu wychodzącego.

Usługę realizujemy wykorzystując metody aktywnego telemarketingu wychodzącego. Analizujemy rynek oraz identyfikujemy potencjalnych klientów biznesowych, optymalizując pracę działów handlowych.

Zapewniamy:

  • inicjowanie bezpośredniego kontaktu z osobą decyzyjną w firmie, po uprzednim przedłożeniu jej oferty wstępnej, także za pośrednictwem poczty e-mail
  • wysoką jakość zasobów baz danych,
  • identyfikację grupy docelowej, która stanowi potencjalny segment odbiorców klienta,
  • identyfikację mocnych stron oferty i przełożenie jej na zwięzły język korzyści, uwzględniający specyfikę kontaktu telefonicznego,
  • zestandaryzowany skrypt wywiadu,
  • umówienie terminu ewentualnego spotkania lub ustalenie potencjału nabywczego dla oferty,
  • dostarczenie bieżącego harmonogramu umówionych spotkań we wcześniej ustalonym terminie
  • realizację zlecenia także na zasobach powierzonych przez zleceniodawcę,
  • gwarancję bezpieczeństwa danych,
  • merytoryczną opiekę koordynatora projektu.

Skontaktuj się z nami

kontakt@targetmarketing.pl

Tel.: (61) 859-07-72, (61) 859-07-68

Napisz do nas


Kontakt